Künstlerhaus Dortmund
Contact   Sunderweg 1 | 44147 Dortmund | phone +49-231-820304 | fax +49-231-826847 | email buero at kh-do.de
Opening hours   Office  Mon + Fri 10-14 h Tue - Thu 10-16 h  |  Exhibition  Thu - Sun 16-19 h
DE   EN


31 KiLO

1 November - 21 December 2014Dortmund'ta ve İstanbul'da Alman - Türk çağdaş sanat değişimi sergisi

 “31KiLO” projesi için davet edilen sanatçılar çalışacakları alanda iki haftalık deneyim sonrasında kendi sanatsal pratiklerine de yeni yöntemler kattılar.  Bu proje sadece bir sergi yapma eylemi değil bir yandan da misafir sanatçı programı niteliği taşımaktaydı. Almanya  - Türkiye arasında Alman postasının belirlediği 31 kiloluk paketleri hem 4 Türk sanatçı hem de 4 Alman sanatçı sergi mekanına göndererek aslında başlangıç olarak mekana depo niteliği kattılar. Bu bir açıdan da toplanma ve dağıtılmaya hazır bekleyen bir durak olarak da dile getirilebilir.
Bu bağlamda İstanbul  - Dortmund arasında gerçekleşen 31 Kilo sergisi kapsamında, daha önce ofis ve depo gibi farklı kimliklerle kullanılan ve tanımlanan bir mekan içerisine, sanatsal açıdan farklı kavramlar yüklenerek, sahip olunan mimari yapıya yeni bir tanımlama eklendi: The Space İstanbul.
Projenin ikinci bölümü olan Dortmund ayağında ise daha önceden Dortmund’da maden işçilerinin çalışmaya gitmeden önce kıyafetlerini değiştirdikleri  yer olan "Waschkaue" şu an ki adıyla ise “Künstlerhaus Dortmund” sergiye evsahipliği yapıyor.

Participating artists:

Daniel Burkhardt
Özgür Demirci
Uygar Demoğlu
David Kroell
Can Kurucu
Daniela Löbbert
Patrick Presch
Sümer Sayın
Daniel Burkhardt


Other Words, 2014 | Urban Faces (Dortmund), 2014 | Video yerleştirmeleri

Urban Faces ( Dortmund ) adlı çalışma da Dortmund’taki kent mekanlarının farklı yüzeylerinin detaylarını kayıt altına alınarak  projektörle sergilenen mekana yansıtır. Bir perde, bir klima gibi nesnelerin bir bölümünün detaylarının yanstıldığı imajlar Kunstlerhaus Dortmund’un sergi mekanın mimarisini tamamlar. Nesnelerden alınmış detaylar digital ortamda kopyalanarak  çoğaltılır. Bu detaylar yapay yüzeyler yaratarak tekrarlanan bir fragmana dönüşür. Minimal bir şekilde sıralanmış olan bu öğeler  el kamerası ile çekildikleri için dinamik bir yapıyı ortaya çıkarar. Künstlerhaus Dortmund’un bodrum katında yer alan diğer video çalışması “In Other Words“ ise şehirdeki doğa ve kent manzaralarını gösterir. Bu mekanlardaki birbirine yakın imajlar digital ortamda dinamik bir yapı oluşturacak bir şekilde birleştirilerek benzer görseller yaratır.
www.danielburkhardt.deÖzgür DemirciDortmund’ta yaşayan madencilerin hayatlarına dair bir araştırma projesi. Projeye katılan kişilere sanatçı tarafından bölgeye yerleşmeleri ve bu işe neden başladıkları ile ilgili sorular yönelten bu video yerleştirmede kişilerin hikayeleri işin sergilendiği mekanın tarihsel yapısı ilişkilendiriliyor. Sergi binasının maden işçileri tarafından kullanıldığı zamanlarda madene geçiş yolu olarak kullanılan tünel girişinde katılımcıların görüntüleri, hikayeleriyle bir arada gösterilerek mekanın belleğine dair ipuçları veriliyor.
www.ozgurdemirci.comUygar Demoğlu


Haymatlos, 2014 | Video installation

İstanbul ve Dortmund’taki kamusal alanlarda sanatçı tarafından şişirilip rüzgara bırakılan balon, yer ile temas edeceği sönme anına kadar kayıt altına alınarak bireyin kendi varoluşuna ilişkin bir »yaşam alanı« açma arayışını anlatıyor.
www.uygardemoglu.comDavid Kroell


Gönderilen Duvar (Istanbul – Dortmund) | Alçıpan plaka, macun Wall Waxing, 2014 | duvarda koli bandı | Duvar Derisi (Istanbuldakı Yüzülmüş Duvar  Derisi kalıntısı) | acrylate, boya ve sıva kalıntısı

Sanatçı daha önce İstanbul’da sergilediği ‘seyahat eden’ duvarı Künstlerhaus Dortmund’ta bir yüzeyi onarılmış, diğer yüzeyi bu seyahatin yarattığı izlere müdahale etmeden sergileyerek iki mekan arasındaki mesafeyi aşmanın zorluklarınıgörünür kılıyor.‘Wall Waxing’ adlı çalışma ise sanatçının birçok alternatif arasından seçtiği  koli bantlarını 31KiLO sergisinin konseptine uygun olarak bir paketin gönderimi ile ilişkilendiriyor. Sanatçı bütün bir sergi duvarını koli bantları ile kapattıktan sonra bantları sökerek duvar yüzeyindeki izleri sergiliyor. Sanatçının duvar yüzeyine yaptığı bu minimal müdahale, izleyiciyi mekanın değişimine ve mimarideki detaylara dair düşünmeye itiyor.
www.david-kroell.deCan Kurucu


In Transmission, 2014 | Video yerleştirmesi

»Yeşil ekran« tekniği ile İstanbul’daki sergide kayıt altına alınarak dijital ortama aktarılan nesneler ikinci sergi mekanı Künstlerhaus Dortmund’ta farklı yüzeylere yansıtılarak izleyiciye coğrafi olarak birbirinden uzak iki mekan arasında nesneler üzerinden bir ilişki kurmaya davet ediyor.
www.cankurucu.comDaniela Löbbert


Galata Wallpainting, 2014 | Acrylic and wall colour on glass and wall

Sanatsal üretim pratiği mekanların mimari formlarını fotoğraflamak ile ilişkili olan sanatçı, »Galata  Wallpainting« adlı çalışması için İstanbul’da bulunduğu süreç içerisinde çektiği bir fotoğrafı referans alarak üretiyor. Bu fotoğrafta yer alan mekanın mimari formları sadeleştirilerek minimal  bir düzenleme yorumlanarak Künstlerhaus Dortmund’un girişine uygulayan sanatçı aynı zamanda sergi mekanın mimari formlarıyla ilişki kurarak yeni bir mimari form önerisi yaratıyor. Ayrıca sanatçının çalışmasındaki renkler ile fotoğrafı çekilen mekanın mimari dokusunu tamamlayan  renkler benzerlik gösteriyor.
www.danielaloebbert.dePatrick Presch


boundaries crossed (part 2), 2014 | iki dijital C-Prints, 110 cm × 165 cm

Üç gencin Karaköy sahilinde birbirlerine ayakta durmuş bir biçimde sarıldıkları görülür. Bu sarılma eylemine dışardan bakıldığında bir anlam vermek zor. Bu fotoğrafı oluşturan gözetleyici bakış açısıyla üretilen çalışma bir araştırma modeli olarak Dortmund’ta karşılık bulur. İstanbul’daki çekilen fotoğrafa karşılık gelecek olan fotoğraf Dortmund’ta çekilerek sergi mekanında karşılıklı sergilenir. Bu karşılıklı sergilenme biçimi yapılan projenin değişim sergisi olduğunu gösterir. Dortmund bölümündeki fotoğrafta kapı yüzeyinin karalama izler ile kaplı olduğu görülür. Bu fotoğrafı İstanbul’daki fotoğraf ile ilişkilendirecek olursak eğer bugünün gençlerinin iletişim diline dair birliktelik olduğunu gösterir.
www.patrickpresch.deSümer SayınRE: WE | Installation

İstanbul‘daki yerleştirmeye bir cevap niteliği taşıyan bu işte sürecin ve mekanın işe olan müdahalesi ön plana çıkıyor. İki duvar arasında sanatçının birbirine bağlamaya çalıştığı W ve E harfleri elastik iplerin yarattığı gerilim sonucunda tutundukları duvarı parçalayarak hem fiziksel hem de anlamsal bir yıkımı görünür kılıyor.
www.sumersayin.comExhibition views the Space Istanbul:


Exhibition view in Istanbul with works of Patrick Presch, Daniel Burkhardt, Sümer Sayin und Can Kuruku


Exhibition view in Istanbul with works of Daniela Löbbert, Sümer Sayin und David Kroell

More impressions, exhibition views and details concerning the artists at: http://31kilo.blogspot.de/Concept und Organisation: Denise Winter with Serhat Cacekli, Mehmet Kahraman and Samira Yildirim
images works Dortmund ©: Hannes Woidich
exhibition views Istanbul ©: Denise Winter
photos opening ©:
texts ©: Samira Yildirim

Kindly supported by:
Kulturstiftung NRW, European Cultural Foundation, Kulturbüro Dortmund, Sparkasse Dortmund, DEW 21